Prenumerera!

Ny kund?
Köp en prenumeration på Serieplanetens titlar - snabbt och enkelt direkt över nätet.
Redan kund?
Logga in ovan för att köpa nya prenumerationer eller redigera befintliga.

Medlemsvillkor

Tillsvidareprenumeration
Den vanligaste prenumerationsformen hos Serieplaneten är tillsvidareprenumeration. Det innebär att tidningen beställs och levereras för en viss tidsperiod vilken förlängs med samma period om du inte själv säger upp prenumerationen. Uppsägning gör Du genom att meddela Serieplaneten förlags kundservice via Serieplaneten.se/pren.
Betalningsvillkor

Allmänt Utebliven betalning räknas inte som uppsägning av prenumeration. Återbetalning av redan inbetalt belopp medges ej vid uppsägning av prenumeration innan prenumerationens slutdatum. Genom att du betalar för och tar emot tidningen accepterar du Serieplanetens gällande prenumerationsvillkor. Serieplaneten reserverar sig för eventuella prisändringar vid förnyelse av prenumerationsperiod.

Förskottsbetalning Prenumerationssystemet är baserat på att avgiften betalas i förskott via faktura eller payson. Vid faktura ska avgiften skall betalas senast den dag som anges på fakturan. Uteblir betalningen har Serieplaneten rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader enligt lag.
Leverans av tidningen
Vår strävan är att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss senast sju dagar från det att tidningen uteblivit genom Serieplaneten.se/pren. Serieplanetens ekonomiska ansvar begränsas till av dig anmälda uteblivna exemplar och till prenumerationspriset för dessa, vilket innebär att prenumerationen efter anmälan antingen förlängs med motsvarande antal nummer eller så skickar vi ett nytt exemplar av det aktuella numret.
Leverans till utlandet
Vid leverans till utlandsadress tillkommer en extra avgift. Serieplaneten reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet.
Hantering av personuppgifter
Serieplaneten lagrar internt de personuppgifter du lämnar, det vill säga personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer samt övriga uppgifter om kundförhållandet såsom produktleverans och betalningsinformation. Uppgifterna används för att kunna hantera dina kundärenden och för information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation som sms eller e-post. Serieplaneten sparar, och kan komma att använda uppgifterna, upp till tre år efter avslutad prenumeration.
Genom att du tecknar prenumerationsavtalet samtycker du till Serieplanetens behandling enligt ovan. Du kan när som helst rätta eller uppdatera felaktiga person-, adress- och telefonuppgifter genom Serieplaneten.se/pren eller genom att kontakta oss.
Du kan även skriva till oss på nedanstående adress om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i samband med vår marknadsföring. Uppgifterna kommer då att spärras för denna typ av användning. Serieplaneten förlag Kundservice Ekuddsvägen 50 H 178 34 Ekerö
Kunduppgifter
Serieplaneten lagrar och behandlar kunduppgifter med modern informations-teknik för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna erbjudande om egna och andra produkter.
Prenumeration
Alla Serieplanetens prenumerationer betalas i förskott över internet via Payson. Är prenumerationen du valt en tillsvidareprenumeration löper den på tills ni själv väljer att avsluta. Uppsägning sker genom att kontakta kundservice. Utebliven betalning räknas ej som uppsägning. Uppsägning ska meddelas 3 veckor innan det ska träda i kraft.
Adressändring
Logga in på ditt konto för att ändra adress. Ändringen registreras direkt, men om senaste numret redan är tryckt så får du vänta till nästa nummer innan det blir rätt adress.
Premie
Premien levereras ca 3 veckor efter er beställning. Serieplaneten förbehåller sig rätten att byta ut premie vid slutförsäljning.